• Elbil 00002.jpg FOTO: Reidar Kollstad

Det gode klimasamfunnet

Tine Sundtoft hevder at utslippene må reduseres med 40 % fra 1990 nivå. Det vil si at vi må redusere våre utslipp til bortimot halvdelen av det vi har i dag.