Feiring med bismak

På første side, med STORE bokstaver, står det i avisen, et par dager før 17. mai, at det ventes dobbelt så mange mennesker i Kvadraturen, pga grunnlovsjubileet.