• En stor undersøkelse fra Agderforskning viser at lønnsomheten for mekaniske industribedrifter på Sørlandet er mer enn halvert fra tiden før finanskrisen, skriver artikkelforfatteren. På bildet tidlogere Aker MH Solutions og National Oilwell Varco.

Store utfordringer for mekanisk industri

Trusselbildet for mekanisk industri i Agder er tydelig, men det er mange muligheter. Bedriftene har gode forutsetninger for å gripe disse, men det krever handling og innovasjon.