De dårligste elevene

Resultatene de nasjonale prøvene i leseferdigheter i norsk og engelsk samt regnekunnskaper ble lagt fram tirsdag. Tallene er nedslående lesning for skolene i vår landsdel.