Flere sørlendinger

I løpet av første halvår 2006 steg innbyggertallet på Agder med 968, eller snaue 0,4 prosent. Per 1. juli var vi 267.369 sørlendinger med bosted i egen landsdel.