Når sannheter går under jorden

Ved å holde tilbake det vi vet er sant, sårer vi kanskje oss selv.