• Håndbevegelsen til tross: Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer neppe til å senke eller heve styringsrenten i dag.

Neppe ytterligere rentekutt

Når sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjør utfallet av dagens rentemøte, vil det etter alt å dømme være at styringsrenten fortsetter på 0,5 prosent.