Sørlandsutvalget

Kritikk er allerede fremmet om mangler ved rapporten.