Viktig prosjekt

NyGiv bør være en inspirasjon for alle gode krefter som jobber mot frafallet i videregående skole.