Spørsmål til AUFs leder

Terrorister på Utøya også før 22. juli?