Kven har rett til å leve?

Abortlova er eit hån mot menneskerettane. Ho hoppar bukk over utfordrande filosofiske spørsmål. Ho graderer menneskeverd etter eigenskapar. Det er på tide med forandring. No.