Stigmatisering?

Tallene som undersøkelser peker på er et varsku om noe bør gjøres.