Kutt eller mer kultur

Det er klare skillelinjer både i hvilke ambisjoner vi har for kulturen, og hvilke verktøy vi har for å nå dem.