Sterke menneskelige hensyn

I 11 år har familien Tunc bodd i asylmottak.