Ufrivillig deltid?

Ansatte som ønsker hele stillinger, bør være villige til å vise økt fleksibilitet.