Mykje kraft, men lite varme

Den nye regjeringens energipolitikk inneholder mye kraft og olje, men mangler dessverre en strategi for å utvikle Norges store fornybare varmeressurser. Det er synd, for Norge har mye å tjene på et mer fleksibelt energisystem.