Bekymringsmelding om barnesenteret ved Sykehuset i Arendal

Vi ønsker å gjøre styret oppmerksom på feil i tallgrunnlaget om befolkningsgrunnlaget og ulik reiselengde og tid. Avdelingsoverlege Kåre Danielsen feilinformerer.