Det blir ikke bro til Hidra

Dette skal altså være realistisk grunnlag for beregne FV 469 korteste vei til Hidra med under 600 innbyggere