Stanser barnehagekutt

Minstestandarden, som innføres, vil kreve at kommunene trapper opp antall årsverk i barnehagene med totalt om lag 1800 innen 2020.