"Houston – we have a problem!"

Vi som jobber frivillig i velforeninger, fortjener å bli behandlet med respekt.