Feilplassering av nødboliger

Dette må voksne greie å ordne opp i.