• TRYGGHET: Kan elektronikk gi eldre bedre trygghet i hverdagen.? Foto: Scanpix

Innovasjon i omsorg

Teknologistøttet omsorg er kommet for å bli. Nå gjelder det å velge de rette, innovative løsningene. I dag etableres et nasjonalt nettverk for innovasjon i omsorg.