Kristendommens voldshistorie

Både islam og kristendommen har en blodig historie.