Ikkje aktuell politikk

SV har no ein jobb å gjere med å finne sin posisjon i ein ny situasjon utan regjeringsmakt.