Tyveri av identitet

Smarte tyver lærer å skjule sine spor.