• Kraftutveksling med andre land kan under visse føresetnader vere med på å redusere bruken av fossil energi og ha positiv effekt for klimaet. Men eg har svært vanskeleg for å sjå at ordninga med opphavsgaranti for norsk vasskraft lausrive i frå energiomsetninga har nokon positiv klimaaffekt, skriver artikkelforfattaren. FOTO: Olsbu, Erlend

Vasskrafta som blei kol- og atomkraft

Lever du i den tru at du puttar rein norsk vasskraft på elsykkelen, elbilen og dei andre elektriske dingsane dine?