• Elbil2 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Valgkamp med klimafokus

Hvorfor er det så sparsomt med kutt i utslipp av CO2 fra politikernes side?