Søppelberget på berget

Skapes det gode samfunn og lykkelige samfunn av denne materielle kulturen?