• Også blant den voksne befolkningen med nedsatt funksjonsevne finner vi tilsvarende trender. Det er en relativt stor andel som har lite sosial kontakt, skriver innsenderen. FOTO: Privat

Inkludering er alles ansvar

Halvparten av barn med nedsatt funksjonsevne tilbringer fritiden uten venner.