Godt å ha flere sykehus i flom

Har vi i Kristiansandsregionen nå forstått hvor nødvendig det er med flere sykehus med kort tidsavstand når det ene sykehusets akuttjeneste kollapser?