Storm i vannglass

Igjen er Aust-Agders Ap sin store sønn, Freddy de Ruiter, på krigsstien.