Frekvensmodulert stråling

I de siste 30-40 årene har vi sett at forekomsten av kreft bare øker og øker, som er et resultat av vår livsstil i den vestlige verden.