Tause Åse Michaelsen

Åse Michaelsen (Frp) har forholdt seg taus til min reaksjon 30. juli – på hennes politiske krumspring 26. juli.