Maktdemonstrasjon?

For kort tid siden sendte kommunalminister Jan Tore Sanner sjokkbølger over Agder med avgjørelsen om at Agderfylkene skulle ha felles fylkesmann.