Blir miljøvernministeren fanget

Blir miljøvernsministeren fanget i CO 2-fangst fellen?