Vern økonomien til uføre med barn

Omleggingen av uføretrygden ble vedtatt i 2011 med bred politisk tilslutning i Stortinget.