Veien til en bedre skole

Dessverre mangler 10 % av unge i Norge faglig grunnlag til å ta videregående utdannelse.