• KS bør lytte nøye til unge stemmer som skal velge utdanning, skriver innsenderne. Rekruttering til læreryrket er ute av kontroll! Bildet er fra en streikemarkering i Kristiansand sist onsdag. FOTO: Kjartan Bjelland

Hva holder KS på med?

Vi registrerer at Per Kristian Sundnes kjører en meget spesiell argumentasjonsretorikk i media, eksempelvis Kommunal Rapport 28. august.