Hvorfor saboterer teknisk direktør jernbanesatsing?

Kristiansand Havn, Iveland kommune og Jernbaneverket ønsker å samarbeide om et prosjekt for å få 3700 vogntog i året over fra trailer til jernbane på strekningen Vatnestrøm til Kristiansand Havn.