Dette vil Norge være med på

Det FN gjør i Tsjad er nettopp det FN skal gjøre; fremme en verdensorden basert på fredelig samkvem og konfliktløsning, lindre menneskelig lidelse, håndtere konflikt og fremme stabilitet.