Misforstått respekt

Ved Stensbråten skole i Oslo skal jenter og gutter ha gym og religion fra hverandre.