• I de to Agder-fylkene er nesten halvparten av kvinnene som deltar i yrkeslivet deltidsansatte. På nasjonalt nivå er det til sammenligning en drøy tredjedel av kvinnene som nøyer seg med deltidsarbeid, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt på Sørlandet sykehus Kristiansand der mange kvinner jobber deltid. FOTO: Reidar Kollstad

Verdens beste damer

Sørlandet trenger definitivt mer feminisme dersom målet er økt verdiskapning og ny vekst. Derfor er det kanskje et sunnhetstegn at det nå også er blitt konkurranse om 8. mars-togene i landsdelen.