D-dag

I morgen avgjøres det hva slags vei og bane vi kan regne med å få de neste ti årene. Da legger regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010 til 2019.