Arbeidsmoralen

Vi går senere ut i arbeidslivet enn før, vi har lettere jobber og kortere arbeidstid, vi pensjonerer oss tidligere og vi lever lenger.