Valgets idealister

Mange småpartiet deltar også i årets valgkamp. De får ikke de store medieoppslagene, og de har heller ingen muligheter til å få mandater til Stortinget.