Jury for fall

Flere politiske partier ser ut til å ville fjerne juryordningen. På vårens landsmøter vil både Ap, Høyre og Frp etter alt å dømme gå inn for å avskaffe det 122 år gamle systemet. Det er et riktig skritt.