Rop for døve ører?

Hva hjelper julekrybber, tilvant tro og lydighet, hvis hjertet lukker seg og blir hardt så snart det utsettes for utfordringer som truer inngrodd vanetenkning eller egeninteresse?