Kirken har et stort ansvar

Tidligere sa prestene at den som drepte seg selv, ikke kom til himmelen, og selvmorderen ble gravlagt utenfor kirkegården.