Edruelig vedtak

Flertallet i formannskapet i Kristiansand sier kontant nei til å utvide skjenketidene fra klokken 02.00 til 03.00 i sommer.