Skjulte byggebomber

Regjeringens innstramning i strandsonen fra 1. juli står i fare for å uthules av tidligere vedtatte kommunale reguleringsplaner.